Opret et notar testemente, og vær sikker på, at dine ønsker bliver opfyldt efter din død

  • Redaktion
  • 27/03/2022
  • Kommentarer lukket til Opret et notar testemente, og vær sikker på, at dine ønsker bliver opfyldt efter din død
notar testamente

Der er ikke en rigtig og forkert måde at skrive testamente på. Faktisk kræver det bare, at man har nedskrevet sine ønsker før sin død og underskrevet dette dokument, før testamentet er gældende. Man skal ikke have udfyldt en officiel formular eller lignende før, at testamentet er officielt og gældende. Dog er der ting, man kan gøre, så man er sikker på, at testamentet kommer frem efter sin død. Man kan nemlig risikere, at man skriver et testamente, som man forlægger et sted, hvor ens familie ikke ser det efter ens død. 

Dette kan man undgå ved at oprette et notar testamente, så man er sikker på, at ens ønsker kommer frem og når ens familie, også selvom man ikke selv er her mere. Hvis du vil læse mere om notar testamentet og dets fordele, så kan du med fordele læse mere på https://fairjura.dk/sporgsmal-og-svar/hvad-er-et-notartestamente/.

Hvad er et notar testamente

Som tidligere nævnt, så er der faktisk ikke en rigtig og forkert måde at oprette testamente på. Så længe dokumentet er underskrevet og dine ønsker fremgår klart og tydeligt, så er dokumentet gældende. Dog kan man forlægge testamentet, hvilket notar testamentet forhindre. 

Generelt er der tre forskellige typer af testamenter. Der er notar testamentet, vidnetestamentet og nødtestamentet. Af disse tre typer er notar testamentet det mest sikre. Det er det fordi, at når du opretter denne type testamente, så bliver der indleveret en kopi af testamentet til centralregistret for testamenter. Det betyder, at selvom din egen kopi af testamentet skulle være blevet væk, gået tabt, eller du har forlagt det, så er der stadig en kopi af dit testamente, så dit sidste ønske kan gå i opfyldelse, og du kan få givet dine ting til de rigtige arvinger.

Der er altså gode grunde til at oprette denne type testamente, eftersom man ikke kan være sikker på, at ens testamente kommer frem, hvis det bare ligger hjemme i skrivebordsskuffen, og man ikke har gjort et familiemedlem opmærksom på, hvor de finder det. 

Hvad er forskellen på notartestamentet og vidnetestamentet?

Når du opretter et notar testamente bliver det lavet i to kopier. Det ene beholder du selv, mens det andet opbevares hos notaren. Det koster kun 300 kroner at opbevare den ene kopi hos notaren, som vil viderebringe dine sidste ønsker til din familie efter din bortgang.  Vidnetestamentet kræver, at der er to vidner, der underskriver dit testamente ud over dig selv. Derudover skal du underskrive, at du vedkender dig disse to vidner, så dokumentet ikke kan forfalskes senere. Dette testamente findes dog typisk kun i et eksemplar og kan derfor bortkomme eller blive forlagt, så familien ikke finder det efter den død. Denne type testamente bliver heller ikke oprettet officielt nogle steder, og det er derfor mindre sikkert end notar testamentet. Det kan altså ikke betale sig at spare, når det kommer til at oprette testamente. Der er bedre at betale den lave pris, det er at oprette sit testamente, end at det bortkommer.